Υψηλή γύρη χόρτου που σχετίζεται με χαμηλότερη πνευμονική λειτουργία σε παιδιά με τροφικές αλλεργίες

20 Απριλίου 2022

5 λεπτά ανάγνωση

Πηγή/Αποκαλύψεις

Αποκαλύψεις: Η Idrose δεν αναφέρει σχετικές οικονομικές γνωστοποιήσεις. Δείτε τη μελέτη για όλες τις σχετικές οικονομικές γνωστοποιήσεις των άλλων συγγραφέων.


Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός σας. Δοκιμάστε ξανά αργότερα. Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με [email protected]

Η αυξανόμενη βραχυπρόθεσμη έκθεση στη γύρη του χόρτου του περιβάλλοντος συσχετίστηκε με αναστρέψιμα ελλείμματα αποφρακτικής πνευμονικής λειτουργίας σε παιδιά με αλλεργική νόσο, ανέφεραν ερευνητές στο The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

«Η έκθεση στη γύρη μπορεί να προκαλέσει δυσμενή αναπνευστικά αποτελέσματα σε άτομα με άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα, αλλά ο κίνδυνος τέτοιων παροξύνσεων σε άτομα χωρίς γνωστή αλλεργική αναπνευστική νόσο ή σε άτομα με άλλους τύπους αλλεργικών παθήσεων όπως έκζεμα ή τροφική αλλεργία είναι άγνωστος». N. Sabrina Idrose, MSc, ένας φοιτητής διδάκτορας και βοηθός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία, είπε στο Healio.

Πηγή: Adobe stock

N. Sabrina Idrose

“Τα παιδιά με τροφικές αλλεργίες ή έκζεμα έχουν συνήθως αυξημένο κίνδυνο άσθματος και χαμηλότερη πνευμονική λειτουργία. Επομένως, υποθέσαμε ότι τουλάχιστον για ορισμένα από αυτά τα παιδιά, η έκθεση στη γύρη μπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού στους αεραγωγούς, με αποτέλεσμα την έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας,” Idrose είπε.

Η μελέτη περιελάμβανε 641 παιδιά (53,2% άνδρες, μέση ηλικία, 6,3 έτη, εύρος, 5,8-8,7) στη Μελβούρνη, τα οποία συμμετείχαν στην 6ετή παρακολούθηση της πληθυσμιακής μελέτης HealthNuts για παιδιά με τροφική αλλεργία μεταξύ 2013 και 2016.

Οι κλινικοί γιατροί μέτρησαν την προ-βρογχοδιασταλτική και μετα-βρογχοδιασταλτική σπιρομέτρηση κάθε παιδιού και κατέγραψαν τον αναγκαστικό εκπνευστικό όγκο σε 1 δευτερόλεπτο (FEV1), εξαναγκασμένη ζωτική ικανότητα (FVC), FEV1Αναλογία /FVC και μεσαία εξαναγκασμένη εκπνευστική ροή (FEF25-75%).

Τα παιδιά δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια τεσσάρων εποχών γύρης χόρτου που εκτείνονται συνολικά σε 368 ημέρες, με το 69% αυτών των ημερών να ορίζεται ως με χαμηλό αριθμό γύρης μικρότερο από 20 κόκκους/m320% ως μέτρια με 20 κόκκους/m3 σε 49 κόκκους/m3 και 11% με υψηλές μετρήσεις τουλάχιστον 50 κόκκων/m3όπως αναφέρει η Σχολή Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τις καθυστερήσεις της έκθεσης στη γύρη του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων 1, 2 και 3 ημερών πριν από την κλινική δοκιμή (καθυστέρηση 1, 2 και 3), επιπλέον των συγκεντρώσεων την ημέρα της δοκιμής (καθυστέρηση 0), και υπολόγισαν τους συντελεστές (συν.) για τη μέτρηση του μεγέθους του εφέ ανά 20 κόκκους/m3 αύξηση της γύρης του γρασιδιού εντός έναντι εκτός της περιόδου γύρης.

ευρήματα της μελέτης

Οι ερευνητές δεν βρήκαν συνολική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων γύρης του χόρτου και της προ-βρογχοδιασταλτικής ή μετα-βρογχοδιασταλτικής πνευμονικής λειτουργίας, αν και παρατήρησαν πολλαπλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της προ-βρογχοδιασταλτικής πνευμονικής λειτουργίας και των αλλεργικών ασθενειών.

Συγκεκριμένα, υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης γύρης του χόρτου και της αποφρακτικής λειτουργίας των πνευμόνων σε παιδιά με τροφική αλλεργία, τρέχον άσθμα, αλλεργικό πυρετό ή έκζεμα, με σταθερά αποτελέσματα για αλλαγές στην ανταπόκριση στα βρογχοδιασταλτικά (BDR) για FEV1 και FVC.

«Παρατηρήσαμε τη μεγαλύτερη και πιο σταθερή αύξηση στον κίνδυνο αναστρέψιμων ελλειμμάτων αποφρακτικής πνευμονικής λειτουργίας σε παιδιά με τροφική αλλεργία, με ενδείξεις συμμετοχής τόσο μεγάλων όσο και μεσαίων-μικρών αεραγωγών», είπε ο Idrose.

Για τα παιδιά που ταξινομούνται με οποιαδήποτε τροφική ευαισθητοποίηση και κατάσταση αλλεργίας, οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία για αλληλεπίδραση του FEV1Αναλογία /FVC, FEF25-75% και απόλυτη BDR — ή την απόλυτη αλλαγή στα mLs από τις προ-βρογχοδιασταλτικές τιμές στις τιμές μετά τις βρογχοδιασταλτικές ουσίες — αλλά όχι για το FEV1 ή μόνο FVC.

Επίσης, υπήρξε συσχέτιση μεταξύ της αύξησης της γύρης του γρασιδιού περιβάλλοντος και ενός χαμηλότερου FEV1Αναλογία /FVC z βαθμολογία (συν., –0,5, 95% CI, –0,8 έως –0,2) και FEF25-75% z βαθμολογία (συν., –0,4, 95% CI, –0,6 έως –0,04) σε κάθε καθυστέρηση και αυξημένη BDR στις καθυστερήσεις 2 (συν., 31 mL, 95% CI, –0,005 έως 62) και 3 (συν., 36 mL, 95% CI, 2,2-72) σε συμμετέχοντες με τροφικές αλλεργίες αλλά όχι σε ασθενείς που ήταν ευαίσθητοι στα τρόφιμα ή που δεν είχαν τροφικές ευαισθητοποιήσεις ή αλλεργίες.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης μια μέτρια συσχέτιση μεταξύ της αύξησης της συγκέντρωσης γύρης στο γρασίδι του περιβάλλοντος και της μειωμένης FEF25-75% (συν., –0,2; 95% CI, –0,4 έως 0,05) στην υστέρηση 1 και αυξημένη BDR (συν., 26 mL; 95% CI, 26; –2 έως 54) στην υστέρηση 2 μεταξύ των συμμετεχόντων με τρέχον άσθμα αλλά όχι σε αυτά χωρίς.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα αλλεργικό πυρετό ή το έκζεμα, οι ερευνητές παρατήρησαν μια μέτρια συσχέτιση με αυξημένη BDR σε συμμετέχοντες που είχαν τρέχοντα αλλεργικό πυρετό (συν., 24 mL, 95% CI, –0,4 έως 50) ή έκζεμα (συν., 18 mL, 95 % CI, –8 έως 44) αλλά όχι μεταξύ αυτών χωρίς.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα στοιχείο αλληλεπίδρασης που να σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση της γύρης του χόρτου ή το οικογενειακό ιστορικό αλλεργικής νόσου, ούτε υπήρχαν στοιχεία για συσχέτιση μεταξύ της περιόδου δοκιμής γύρης per se και της πνευμονικής λειτουργίας.

Επίσης, δεν υπήρχαν ενδείξεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των συγκεντρώσεων γύρης χόρτου και της ευαισθητοποίησης της γύρης χόρτου στην πνευμονική λειτουργία ή συσχέτισης μεταξύ του εάν οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου γύρης χόρτου ή όχι ως έκθεση. Σύμφωνα με την Idrose, αυτό υποδηλώνει ότι τα παιδιά που είναι ευαισθητοποιημένα σε Η γύρη του γρασιδιού μπορεί να μην κινδυνεύει από απόφραξη των αεραγωγών τις ημέρες με υψηλή γύρη.

“Ωστόσο, μόνο το 16% των συμμετεχόντων ήταν ευαισθητοποιημένο στη γύρη χόρτου. Επομένως, αυτό το εύρημα θα μπορούσε να εξηγηθεί από ανεπαρκείς αριθμούς στο δείγμα μας. Επίσης, δεν συλλέξαμε δεδομένα για τα ειδικά για τη γύρη επίπεδα IgE ορού, επομένως δεν μπορέσαμε να διερευνήσουμε τη διακύμανση που θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί από αυτό το μέτρο», είπε.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υψηλή έκθεση σε γύρη χόρτου μπορεί να επιδεινώσει την παγκόσμια νόσο των αεραγωγών μεταξύ των παιδιών με τροφική αλλεργία, αλλά δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης γύρης χόρτου και της λειτουργίας των πνευμόνων σε παιδιά που ήταν ανεκτικά στην ευαισθητοποίηση των τροφίμων.

Επιπλέον, το τρέχον άσθμα τροποποίησε τη συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης γύρης χόρτου και της πνευμονικής λειτουργίας, ενώ υπήρξαν πιο μέτριες αυξήσεις στην απόλυτη BDR με αυξημένη συγκέντρωση γύρης στο γρασίδι σε παιδιά με τρέχον έκζεμα ή αλλεργικό πυρετό.

«Σε παιδιά με οποιαδήποτε αλλεργική νόσο, οι περισσότερες συσχετίσεις παρατηρήθηκαν την 2η ημέρα καθυστέρησης, υποδεικνύοντας ότι η γύρη του γρασιδιού του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει τους πνεύμονες περίπου 48 ώρες μετά την έκθεση», είπε ο Idrose.

«Αυτό είναι σύμφωνο με τη γνωστή παθοφυσιολογία της επαγόμενης αλλεργικής φλεγμονής των αεραγωγών, όπου η μέγιστη ανοσολογική απόκριση στη γύρη, όπως η στρατολόγηση ηωσινόφιλων, έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζεται εντός 3 ημερών από την έκθεση», συνέχισε.

Επόμενα βήματα στη φροντίδα και την έρευνα

Με την καλύτερη κατανόηση αυτής της σχέσης, οι κλινικοί γιατροί μπορεί να είναι σε θέση να βελτιώσουν το χρονοδιάγραμμα και τη στόχευση της προληπτικής θεραπείας τους κατά τη διάρκεια της περιόδου γύρης.

«Παρόλο που τα παιδιά με τρέχον άσθμα, αλλεργικό πυρετό ή έκζεμα αποδείχθηκε ότι είχαν υψηλότερο κίνδυνο απόφραξης των αεραγωγών καθώς αυξάνονταν τα επίπεδα γύρης του χόρτου, οι αλλαγές στην πνευμονική λειτουργία δεν ήταν τόσο στατιστικά σημαντικές όσο εκείνα με τροφική αλλεργία», είπε ο Idrose.

«Υποθέτουμε ότι τα παιδιά με αυτές τις παθήσεις μπορεί να έχουν χειρότερη πνευμονική λειτουργία στην αρχή, επομένως οι αλλαγές μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικές ή/και μπορεί να έχουν εσκεμμένα καλά ελεγχόμενες παθήσεις, π.χ. χρησιμοποιώντας φάρμακα πρόληψης του άσθματος ή/και περιοριστικά χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, κατά την περίοδο της γύρης του γρασιδιού», συνέχισε ο Idrose.

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που διερευνά τη σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων της γύρης του χόρτου και των αλλαγών στην πνευμονική λειτουργία σε παιδιά με τροφική αλλεργία ή έκζεμα, σύμφωνα με την Idrose.

“Εάν αυτά τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε περαιτέρω έρευνα, οι γιατροί μπορούν να ενσωματώσουν αυτή τη γνώση στην κλινική πράξη, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να αντιμετωπίζονται προληπτικά για τη δραστηριότητα του άσθματος κατά τη διάρκεια και κατά προτίμηση πριν από περιόδους υψηλής γύρης χόρτου”, είπε.

Δεν υπήρχαν επαρκείς αριθμοί στο δείγμα αυτής της μελέτης για τη διερεύνηση συγκεκριμένων τροφικών αλλεργιών, είπε η Idrose, σημειώνοντας τις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αλλεργικών αντιδράσεων που συνήθως συνυπάρχουν στα άτομα.Περαιτέρω έρευνα, πρόσθεσε, θα είναι απαραίτητη για να προσδιοριστούν αυτές οι συσχετίσεις.

«Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε εάν τα παιδιά με αλλεργία στα αυγά ανταποκρίνονται διαφορετικά στις αυξανόμενες συγκεντρώσεις γύρης χόρτου, σε σύγκριση με τα παιδιά με αλλεργία στα φιστίκια, και εάν οι συσχετισμοί εξακολουθούν να υπάρχουν όταν αυτά με συνυπάρχουσα αλλεργική αναπνευστική νόσο εξαιρεθούν από την ανάλυση», είπε ο Idrose. .

Εν τω μεταξύ, έγραψαν οι ερευνητές, οι φροντιστές παιδιών με τροφική αλλεργία πρέπει να εκπαιδεύονται για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης σε αλλεργιογόνα σε εξωτερικούς χώρους, ενώ οι γιατροί θα πρέπει να ενσωματώσουν αυτή τη γνώση στις κλινικές οδηγίες τους για να διαχειριστούν καλύτερα τη δραστηριότητα του άσθματος τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής γύρη χόρτου.

«Η επικοινωνία με τη γύρη, η οποία είναι συχνά ένα οικονομικά αποδοτικό εργαλείο, θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλες τις οικογένειες με παιδιά με οποιαδήποτε αλλεργική ασθένεια, και όχι μόνο εκείνες με άσθμα ή αλλεργικό πυρετό», είπε.

Για περισσότερες πληροφορίες:

N. Sabrina Idrose, MSc, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση [email protected]@edu.au.

Leave a Comment