Τρόπος λειτουργίας, διάρκεια τοκετού, πιθανότητες επίπτωσης για ευαισθητοποίηση των τροφίμων μεταξύ των βρεφών


Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός σας. Δοκιμάστε ξανά αργότερα. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με [email protected]

Ο κολπικός τοκετός συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο τροφικής ευαισθητοποίησης στη βρεφική ηλικία, με μεγαλύτερη διάρκεια τοκετού να προάγει επίσης την ανάπτυξη ευαισθητοποίησης στα τρόφιμα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Αυτή η σχέση μεταξύ του κολπικού τοκετού και της ευαισθητοποίησης στα τρόφιμα παρέμεινε σταθερή ακόμη και όταν ελήφθη υπόψη ο αριθμός των αδελφών, είπαν οι ερευνητές.

Πηγή: Adobe Stock

«Η πιθανή επίδραση του τρόπου παράδοσης στον κίνδυνο ανάπτυξης παιδικής αλλεργικής νόσου παραμένει ασαφής και τα τρέχοντα στοιχεία είναι αντικρουόμενα». Tetsuhiro Sakihara, MD, του τμήματος παιδιατρικής στο Heartlife Hospital στο Nakagusuku της Οκινάουα της Ιαπωνίας, είπε στο Healio.

Ενώ ορισμένες αναφορές έχουν δείξει ότι η καισαρική τομή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικής ευαισθητοποίησης και τροφικής αλλεργίας σε σύγκριση με τον κολπικό τοκετό, άλλες δεν βρήκαν τέτοιες συσχετίσεις, είπε ο Sakihara.

Tetsuhiro Sakihara

«Επιπλέον, το άγχος της μητέρας και του βρέφους κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορεί να επηρεάσει την προγεννητική ανάπτυξη του ανοσοποιητικού μειώνοντας τους απλούς ρυθμιστικούς αριθμούς Τ-κυττάρων, αλλά λίγα είναι γνωστά για τη σχέση μεταξύ της διάρκειας του τοκετού, η οποία μπορεί να είναι ενδεικτική της έκθεσης στο στρες και του κινδύνου ευαισθητοποίησης στα τρόφιμα». είπε η Σακιχάρα.

Για να γεφυρώσουν αυτά τα κενά στη βιβλιογραφία, συνέχισε ο Sakihara, οι ερευνητές διεξήγαγαν τη μελέτη για να αξιολογήσουν εάν ο τρόπος παράδοσης και η διάρκεια του τοκετού επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ευαισθητοποίησης των τροφίμων στη βρεφική ηλικία.

Σχεδιασμός και αποτελέσματα της μελέτης

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τη μελέτη Strategy for Prevention of Milk Allergy by Daily Ingestion of Infant Formula in Early Infancy (SPADE), στην οποία συμμετείχαν τέσσερα νοσοκομεία στην Οκινάουα από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Αυγούστου 2019.

Η κοόρτη περιελάμβανε 462 βρέφη, εκ των οποίων 353 γεννήθηκαν κολπικά και 109 με καισαρική τομή, αν και οι ερευνητές είχαν δεδομένα μόνο για τη διάρκεια του τοκετού για 325 βρέφη που γεννήθηκαν κολπικά και 104 με καισαρική τομή.

Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μήνα, τα βρέφη κατατάχθηκαν τυχαία σε μια ομάδα που λάμβανε 10 mL ή περισσότερο φόρμουλα αγελαδινού γάλακτος (CMF) κάθε μέρα ή σε μια ομάδα που απέφυγε την CMF, και οι δύο μέχρι την ηλικία των 6 μηνών.

Επίσης, διεξήχθησαν προκλήσεις από το στόμα με 20 mL CMF όταν ήταν 1 μηνός, 50 mL όταν ήταν 3 μηνών και 100 mL όταν ήταν 6 μηνών. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές δερματικού τσίμπημα για αυγό κότας, αγελαδινό γάλα, σιτάρι και σόγια όταν τα βρέφη ήταν ηλικίας 3 μηνών και 6 μηνών.

Τα βρέφη που γεννήθηκαν μέσω κολπικού τοκετού έτειναν να έχουν υψηλότερη ηλικία κύησης, με ένα υψηλότερο ποσοστό από αυτά να μην λαμβάνουν CMF τις πρώτες 3 ημέρες της ζωής τους.Επίσης, είχαν χαμηλότερη γονική ηλικία κατά τον τοκετό και χαμηλότερο ΔΜΣ της μητέρας πριν από την εγκυμοσύνη.

Στην ηλικία των 6 μηνών, τα βρέφη που γεννήθηκαν μέσω κολπικού τοκετού είχαν σημαντικά υψηλότερες περιπτώσεις τροφικής ευαισθητοποίησης (Π = 0,01) και ευαισθητοποίηση αυγών κότας (Π = 0,01) όπως υποδεικνύεται από μία ή περισσότερες θετικές αντιδράσεις SPT σε σύγκριση με εκείνους που γεννήθηκαν με καισαρική τομή.

Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στα περιστατικά ευαισθητοποίησης στο αγελαδινό γάλα, το σιτάρι ή τη σόγια.

Συνολικά, το 1,5% των βρεφών είχε αναπτύξει αλλεργία στο αγελαδινό γάλα μέχρι την ηλικία των 3 μηνών, συμπεριλαμβανομένου 1,1% αυτών που γεννήθηκαν κολπικά και 2,6% εκείνων με καισαρική τομή. Μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, το συνολικό ποσοστό ήταν 4,1%, με 4,2% μεταξύ αυτών γέννησαν κολπικά και το 3,7% αυτών με καισαρική τομή.

«Η συχνότητα εμφάνισης ευαισθητοποίησης στα τρόφιμα μέχρι την ηλικία των 6 μηνών ήταν σημαντικά υψηλότερη σε βρέφη που γεννήθηκαν με κολπικό τοκετό από ό,τι σε βρέφη που γεννήθηκαν με CS», είπε ο Sakihara.

«Αυτή η θετική συσχέτιση μεταξύ του κολπικού τοκετού και της ανάπτυξης ευαισθητοποίησης στα τρόφιμα παρέμεινε στατιστικά σημαντική ακόμη και μετά την προσαρμογή για άλλους γονικούς, περιγεννητικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες», συνέχισε.

Βρέφη με ευαισθητοποίηση στα τρόφιμα παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια τοκετού με διάμεσο 5,7 ώρες (διατεταρτημόριο [IQR]2,7-10,1), σε σύγκριση με εκείνους χωρίς ευαισθητοποίηση στα τρόφιμα, οι οποίοι βίωσαν κατά μέσο όρο 4,5 ώρες (IQR, 1,1-8,2; Π = .01).

Οι ερευνητές είπαν ότι βρήκαν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ μεγαλύτερης διάρκειας τοκετού και υψηλότερου ποσοστού βρεφών με ευαισθητοποίηση στα τρόφιμα επίσης (Π = .008).

Τα βρέφη που γεννήθηκαν μέσω κολπικού τοκετού παρουσίασαν περαιτέρω μια προσαρμοσμένη αναλογία πιθανοτήτων 2,75 (95% CI, 1,34-5,64) για την ευαισθητοποίηση του αυγού κότας και 1,98 (95% CI, 0,72-5,46) για την ευαισθητοποίηση στο αγελαδινό γάλα.

Επιπλέον, τα βρέφη με ευαισθητοποίηση στο αβγό κότας παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια τοκετού, με διάμεσο 5,7 ώρες (IQR, 3,4-10,5) σε σύγκριση με εκείνα χωρίς ευαισθητοποίηση αυγού κότας, που είχαν διάμεσο 4,5 ώρες (IQR, 1,1-8,2; Π = .005).

Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στη διάρκεια του τοκετού μεταξύ εκείνων των βρεφών που είχαν ευαισθητοποίηση στο αγελαδινό γάλα (μέσος όρος, 4,5 ώρες, IQR, 2,3-10,5) και εκείνων που δεν είχαν (διάμεσος, 4,7 ώρες, IQR, 1,9-9).

Μεταξύ των 169 βρεφών που δεν είχαν αδέρφια, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στη διάρκεια του τοκετού μεταξύ των βρεφών με ευαισθητοποίηση στα τρόφιμα (μέσος όρος, 9,1 ώρες, IQR, 4,9-14,3) και αυτών χωρίς (διάμεσος, 9,1 ώρες, IQR, 4,7 -16.1).

Ωστόσο, μεταξύ των βρεφών με ένα ή περισσότερα αδέρφια, εκείνα με ευαισθητοποίηση στα τρόφιμα είχαν σημαντικά μεγαλύτερο τοκετό (μέσος όρος, 4,2 ώρες, IQR, 2,4-6,1) σε σύγκριση με εκείνα που δεν είχαν ευαισθητοποίηση στα τρόφιμα (διάμεσος, 3,1 ώρες, IQR, 0-5,3 ; Π = .02).

Επόμενα βήματα

Αν και δεν ανέλυσαν γιατί αναπτύχθηκαν αλλεργικές ασθένειες σε αυτά τα βρέφη, οι ερευνητές πρότειναν επιρροές όπως έκθεση στο μητρικό μικροβίωμα του κόλπου, ενδείξεις για καισαρική τομή και μητρικούς διατροφικούς παράγοντες και μικροβίωμα του εντέρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Ο κολπικός τοκετός με μεγαλύτερη διάρκεια τοκετού μπορεί να προάγει την ανάπτυξη ευαισθητοποίησης στα τρόφιμα και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ευαισθητοποίησης στα τρόφιμα», είπε ο Σακιχάρα.

Επίσης, οι ερευνητές σημείωσαν την πιθανώς προσωρινή φύση των επιπτώσεων του τρόπου τοκετού στην ποικιλομορφία και τον αποικισμό της μικροχλωρίδας του εντέρου ενός βρέφους, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από την έκθεση στα αντιβιοτικά, την πρώιμη επαφή δέρμα με το δέρμα, τον θηλασμό και την εισαγωγή συμπληρωματικών τρόφιμα.

Οι ερευνητές πρότειναν ότι αυτοί οι παράγοντες σύγχυσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μελλοντική έρευνα.

«Απαιτούνται πρόσθετες προοπτικές μελέτες κοόρτης για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της διάρκειας τοκετού και της τροφικής ευαισθητοποίησης ή της ανάπτυξης τροφικής αλλεργίας σε μεγαλύτερους πληθυσμούς με βάση την κοινότητα για μεγαλύτερες περιόδους παρακολούθησης», είπε ο Sakihara.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Tetsuhiro Sakihara, MD, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση [email protected]

Leave a Comment