Το Δημοτικό Συμβούλιο του Ώστιν ενέκρινε ψήφισμα για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας

Leave a Comment