Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων (2022 έως 2027)

Λογότυπο Εταιρείας

Παγκόσμια Εναλλακτική Αγορά Τροφίμων

Παγκόσμια Εναλλακτική Αγορά Τροφίμων

Παγκόσμια Εναλλακτική Αγορά Τροφίμων

Δουβλίνο, 12 Μαΐου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Η “Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων – Ανάλυση ανά τύπο (Εναλλακτικό κρέας, εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα), ευχρηστία, τελικό χρήστη, ανά περιοχή, ανά χώρα (Έκδοση 2022): Πληροφορίες αγοράς και προβλέψεις με τον αντίκτυπο του COVID-19 (2022-2027)» προστέθηκε στην έκθεση ResearchAndMarkets.com’s προσφορά.

Η Παγκόσμια Αγορά Εναλλακτικών Τροφίμων αποτιμήθηκε σε 10,7 δισεκατομμύρια USD το έτος 2021 με τη Βόρεια Αμερική να ηγείται του μεριδίου αγοράς της περιοχής.

Η αυξανόμενη εστίαση στην παραγωγή πρωτεΐνης με τη χρήση βιώσιμων μεθόδων λόγω των αυξανόμενων περιβαλλοντικών ανησυχιών και των ηθικών πτυχών που σχετίζονται με τη ζωική πρωτεΐνη, του αυξανόμενου πληθυσμού vegan, του αυξανόμενου αριθμού επενδύσεων σε εναλλακτικά προϊόντα πρωτεΐνης, της αυξανόμενης ζήτησης για υγιεινά και θρεπτικά προϊόντα και τεχνολογικές προόδους η βιομηχανία τροφίμων συμβάλλει στην εξέχουσα θέση της Βόρειας Αμερικής στην αγορά εναλλακτικών τροφίμων.

Με βάση το τμήμα Τύπος, το τμήμα εναλλακτικού κρέατος κατέλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά το 2021. Η αγορά εναλλακτικού κρέατος έχει τροφοδοτηθεί από αυξημένες ανησυχίες για την υγεία και μεταβαλλόμενες αντιλήψεις των καταναλωτών. Οι καταναλωτές που είναι όλο και πιο ανοιχτοί στην ιδέα του φυτού τα προϊόντα που βασίζονται έχουν αγκαλιάσει την ιδέα ενός υγιεινού τρόπου ζωής που υποστηρίζεται από την ενσωμάτωση εναλλακτικών λύσεων με βάση τα φυτά.

Η περιοχή της Βόρειας Αμερικής εκτιμάται ότι θα έχει το μέγιστο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά εναλλακτικών τροφίμων ακολουθούμενη από την Ευρώπη, ωστόσο, οι νέες αναδυόμενες αγορές στην περιοχή APAC θα σημειώσουν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, το τμήμα εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο αγοράς περίπου 34% το 2027. Τόσο στις ώριμες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, τα υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλή. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που είναι αλλεργικοί στα γαλακτοκομικά.

Πεδίο εφαρμογής της Έκθεσης:

  • Η έκθεση παρουσιάζει την ανάλυση της αγοράς Εναλλακτικών Τροφίμων για την ιστορική περίοδο 2017-2021 και την προβλεπόμενη περίοδο 2022-2027.

  • Η έκθεση αναλύει την εναλλακτική αγορά τροφίμων κατά αξία (εκατομμύρια USD).

  • Η έκθεση αναλύει την Εναλλακτική Αγορά Τροφίμων ανά Τύπο (Εναλλακτικό Κρέας, Εναλλακτικά Γαλακτοκομικά Προϊόντα).

  • Η έκθεση αναλύει την εναλλακτική αγορά τροφίμων με βάση τη χρηστικότητα (πρώτες ύλες, τελικό προϊόν).

  • Η έκθεση αναλύει την Εναλλακτική Αγορά Τροφίμων κατά Τελικό Χρήστη (Horeca, Νοικοκυριά).

  • Η Παγκόσμια Αγορά Εναλλακτικών Τροφίμων έχει αναλυθεί ανά χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Αυστραλία, Βραζιλία).

  • Οι βασικές γνώσεις της έκθεσης έχουν παρουσιαστεί μέσω των πλαισίων SWOT και Porter’s Five Forces Analysis, ενώ η ελκυστικότητα της αγοράς έχει παρουσιαστεί ανά περιοχή, ανά τοποθεσία και προϊόν.

  • Επίσης, στην έκθεση αναλύθηκαν οι κύριες ευκαιρίες, οι τάσεις, οι μοχλοί και οι προκλήσεις του κλάδου.

  • Η αναφορά παρακολουθεί τις ανταγωνιστικές εξελίξεις, τις στρατηγικές, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι εταιρείες που αναλύονται στην αναφορά περιλαμβάνουν τις GBeyond Meat, Kellogg’s, Nestle, Impossible Foods, Novameat, Cargill, Zhenmeat, Omnifoods, String Bio, Axiom Foods.

Βασικά θέματα που καλύπτονται:

1. Πεδίο και Μεθοδολογία Έκθεσης

2. Στρατηγικές συστάσεις

3. Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων: Επισκόπηση προϊόντων

4. Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων: μια ανάλυση
4.1 Μέγεθος αγοράς, κατά αξία, 2017-2027
4.2 Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων, ανάπτυξη και προβλέψεις
4.3 Ο αντίκτυπος του COVID-19 στην παγκόσμια αγορά εναλλακτικών τροφίμων

5. Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων: Τομεακή ανάλυση
5.1 Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων κατά τύπο
5.2 Ανταγωνιστική τοποθέτηση της παγκόσμιας εναλλακτικής αγοράς τροφίμων – Ανά τύπο
5.3 Κατά εναλλακτικό κρέας, κατά αξία (εκατομμύρια USD), 2017-2027
5.4 Κατά εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα, κατά αξία (εκατομμύρια USD), 2017-2027

6. Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων κατά χρηστικότητα
6.1 Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων κατά χρηστικότητα
6.2 Ανταγωνιστικό Σενάριο Παγκόσμιας Εναλλακτικής Αγοράς Τροφίμων – Ανά Ευχρηστία
6.3 Ανά πρώτη ύλη, κατά αξία (εκατομμύρια USD), 2017-2027
6.4 Κατά τελικό προϊόν, κατά αξία (εκατομμύρια USD), 2017-2027
6.1 Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων από τον τελικό χρήστη
6.2 Ανταγωνιστικό Σενάριο Παγκόσμιας Εναλλακτικής Αγοράς Τροφίμων – Κατά Τελικό Χρήστη
6.3 Κατά Horeca, Ανά αξία (εκατομμύρια USD), 2017-2027
6.4 Ανά νοικοκυριά, κατά αξία (εκατομμύρια USD), 2017-2027

7. Εναλλακτική Αγορά Τροφίμων Βόρειας Αμερικής: Ανάλυση (2017-2027)

8. Europe Alternative Food Market: An Analysis (2017-2027)

9. APAC Alternative Food Market: An Analysis (2017-2027)

10. LATAM Alternative Food Market: An Analysis (2017-2027)

11. MEA Alternative Food Market: An Analysis

12. Παγκόσμια Δυναμική Εναλλακτικής Αγοράς Τροφίμων
12.1 Οδηγοί παγκόσμιας εναλλακτικής αγοράς τροφίμων
12.2 Παγκόσμια Εναλλακτικοί Περιορισμοί Αγοράς Τροφίμων
12.3 Παγκόσμια Εναλλακτικές Τάσεις της Αγοράς Τροφίμων

13. Ελκυστικότητα Αγοράς και Στρατηγική Ανάλυση
13.1 Διάγραμμα ελκυστικότητας αγοράς παγκόσμιων εναλλακτικών τροφίμων – Ανά τύπο (Έτος 2027)
13.2 Διάγραμμα ελκυστικότητας αγοράς παγκόσμιων εναλλακτικών τροφίμων – Ανά χρηστικότητα (Έτος 2027)
13.3 Διάγραμμα ελκυστικότητας αγοράς παγκόσμιων εναλλακτικών τροφίμων – Κατά Τελικό Χρήστη (Έτος 2027)
13.4 Διάγραμμα ελκυστικότητας αγοράς παγκόσμιων εναλλακτικών τροφίμων – Ανά περιοχή (Έτος 2027)

14. Ανταγωνιστικό Τοπίο
14.1 Μερίδιο αγοράς κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως
14.2 Ανάλυση SWOT- Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων
14.3 Porter Five Forces Analysis-Παγκόσμια εναλλακτική αγορά τροφίμων

15. Εταιρικά Προφίλ (Επιχειρηματική Περιγραφή, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Επιχειρηματική Στρατηγική)
15.1 Πέρα από το κρέας
15.2 Nestle
15,3 Kellogg’s
15.4 Αδύνατες τροφές
15,5 Novameat
15.6 Cargill
15,7 Zhenmeat
15.8 Ομνιτροφές
15.9 Βιογραφικό συμβολοσειράς
15.10 Axiom Foods

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αναφορά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.researchandmarkets.com/r/ktjcxt

Συνημμένο

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood, Senior Press Manager [email protected] For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900

Leave a Comment